Caroline’s visie op spiritualiteit

Spiritualiteit gaat uit van het gegeven dat we meer zijn dan het lichaam van vlees en bloed wat hier op de aarde rondwandelt. We zijn geen mens met een spirituele ervaring maar een spiritueel wezen met een menselijke ervaring. Dit wereldbeeld staat haaks op dat waarmee we doorgaans zijn opgevoed maar biedt vele mogelijkheden als je dit verder onderzoekt. 

 

Veel mensen geloven niet meer in de manier die vroeger door religieuze stromingen werden opgelegd. Dat heeft immers weinig goddelijks meer en heeft veeleer met gemankeerd mensenwerk te maken (al zijn daar natuurlijk ook genoeg uitzonderingen op). Nadat het gros van de bevolking in Nederland zich van het geloof heeft afgewend zijn we massaal de wetenschappelijke kant gaan omarmen. Dit heeft ons ver gebracht maar heeft niet de verdieping en voldoening gebracht waar we zo naar verlangen, omdat echte zingeving ontbrak. Het is maar een tussenfase gebleken op weg naar iets nieuws wat steeds meer mensen duidelijker en duidelijker wordt.

 

Voor een enorme groep mensen is het “iets-isme” de nieuwe manier van geloven geworden. We weten dat er “iets” is, maar hebben geen idee wat. Er heerst een vaag idee dat er “meer” is, en bijna iedereen, zelfs de meest sceptische personen, kunnen wel een voorbeeld noemen wat wijst naar een ervaring met iets dat groter is dan wijzelf of dat niet te benoemen of te verklaren valt. 

 

Vanuit diverse richtingen wordt deze periode bestempeld als de tijd waarin we overgaan naar een nieuwe dimensie. Een dimensie kan je eenvoudig zien als een nieuwe bewustzijn laag. Dat is op zich al hoopvol want we maken er met z’n allen een potje van op deze planeet. Je kunt je dus verheugen over het feit dat dit niet het eindstation is en dat er een volgende laag onderweg is. Redding is nabij. 

 

Spiritualiteit is in de eerste plaats een heel persoonlijke ervaring. Het gaat om de binnenwereld en pas later komt daar de buitenwereld bij. Wie hier gevoelig voor is of al een paar van dergelijke ervaringen achter de rug heeft, en daar misschien zelfs al de heilzame werking van heeft ondervonden, is het nu veel makkelijker om met deze laag van jezelf in contact te komen. Dat vergt een beetje oefening maar biedt juist in deze tijd heel veel mogelijkheden. 

 

In het kort is de algemene spirituele visie deze: Vanuit een grotere bewustzijn laag (universum, God, Bron etc) zijn we afgedaald tot we geen notie meer hadden van onze oorsprong. Hier op aarde kregen we de gelegenheid om het fysieke lichaam, af-gescheidenheid en vrijheid te ervaren. De vrije Wil was daarbij het grootste geschenk. Na een donkere periode van af-gescheidenheid beginnen we nu aan de weg terug omhoog om stukje bij beetje te herinneren wie of wat we zijn. 

 

Elke keer als je een stuk in jezelf heelt verkrijg je daarmee een stuk verloren deel terug. Je groeit en verruimt je binnenwereld, en zowel je bewustzijn als je visie groeit. Dit zal voor iedereen uiteindelijk wel plaatsvinden, het is gewoon de volgende stap in de evolutie. Maar wie wil kan het heft in eigen hand nemen, daar actief mee aan de slag gaan, en ontdekken wat dat voor hem of haar betekent. Zo leer je bijvoorbeeld om jezelf te helen en te ontdoen van belemmerende overtuigingen. Je kan leren hoe te manifesteren en vanuit het veld van overvloed te leven. Het is mogelijk om daar antwoorden op al je vragen te vinden en op alternatieve manieren met elkaar in contact te komen. Je krijgt een andere visie op wie je bent en waar je vandaan komt. Met dat gegeven kun je andere keuzes maken voor je toekomst. Het is een laag van waar uit je weer eenheid en geluk gaat ervaren. De dingen zijn daar weer eenvoudig en vinden gemakkelijk een oplossing. 

 

Wil je leren om vanuit een hogere dimensie te leven of wil je weten wat het ontwikkelen van jouw spirituele kant voor jou kan betekenen neem dan contact met me op voor een vrijblijvende introductiesessie van een half uur.

Neem contact met me op voor aan gratis intake van 30 minuten.